Normafa Hotel szolgáltatásainak általános szerződési feltételei

Hatályos: 2023. november 23-tól

1. A Normafa Hotel (a továbbiakban: hotel) adatai

Tulajdonos és üzemeltető társaság neve: Normawood Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató)

Szolgáltató székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 52-54.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-880180
Adószáma: 10437340-2-43
EU VAT ID: HU10437340

Szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltató a következő elérhetőségeken nyújt információt: Levelezési cím: 1121 Budapest, Eötvös út 52-54.

Telefonszám: +36 30 489 7088 vagy +36 30 213 98 32
Weboldal: normafahotel.hu
E-mail cím: sales@normafahotel.hu

2. Általános szabályok

2.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek és az azokkal kapcsolatban nyújtott szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott vagy attól eltérő szolgáltatás igénybevétele, illetve eltérő szerződési feltételek alkalmazása esetén a felek egyedi szerződést is köthetnek, azzal, hogy az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell figyelembe venni, azonban az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF közti ellentmondás esetén az egyedi szerződés lesz az irányadó.

2.3. Az ÁSZF jelen verziója lesz hatályos a 4. pontban meghatározott szerződés létrejöttének időpontjában a 3. pont szerinti szerződő felek vonatkozásában.

2.4. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan, bármikor módosítani, azonban köteles a módosítás tervezett hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a már megkötött szerződéssel rendelkező, 3. pont szerinti szerződő feleket írásban értesíteni a módosított ÁSZF megküldésével, vagy – választása szerint – azon felhívás megküldésével, hogy a módosított ÁSZF a hotel honlapján megtekinthető. Amennyiben a Szolgáltatóval szerződő fél az értesítéstől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül nem jelzi ellentmondását vagy kifogását, úgy a módosított ÁSZF rendelkezései általa elfogadottnak tekintendők. Amennyiben a Szolgáltatóval szerződő fél a módosításokkal szemben írásban ellentmondással vagy kifogással él, úgy a Szolgáltató jogosult a kifogás vagy ellentmondás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Szolgáltató a kifogás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül nem gyakorolja a felmondási jogát, úgy a szerződésre az ÁSZF módosítást megelőző tartalma az irányadó.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég (a továbbiakban: Vendég) veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég minősül szerződő félnek. A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek teljesülése esetén a Szolgáltató és a Vendég együttesen szerződéses feleknek (a továbbiakban: felek) minősülnek.

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából harmadik személy (a továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, úgy az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3.4. Amennyiben

- rendezvény vagy konferencia lebonyolítására, illetve
- ezzel együtt, vagy csak szálláshely szolgáltatásra legalább tíz fő részére

(a továbbiakban: Csoportos rendezvény) szervezőként természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban: Szervező) ad le megrendelést, úgy a Szolgáltatóval szerződő félnek a Szervező minősül.

4. A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása

4.1. E-mailes foglalás

4.1.1. A Szolgáltatóval szerződő fél az ajánlatkérését, illetve foglalási igényét a Szolgáltató weboldalán közzétett reservations@normafahotel.hu vagy sales@normafahotel.hu e-mail címein közvetlenül adhatja le.

4.1.2. Az e-mailben küldött ajánlatkérésre a Szolgáltató írásbeli (e-mailes) ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlatra annak megküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik írásbeli (e-mailes) megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.1.3. A szerződéses jogviszony az ajánlatra határidőben leadott írásbeli (e-mailes) megrendeléssel és annak Szolgáltató általi e- mailes visszaigazolásával jön létre a felek között, azzal azonban, hogy a foglalás csak akkor tekinthető véglegesnek, ha annak díját a Szolgáltatóval szerződő fél az alábbiak szerinti fizetési módok valamelyikén és határidőben megfizeti:

- Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató weboldalán, Simple Pay applikáció használatával;

- Banki utalás esetén a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra utalással mindkét esetben olyan módon, hogy a tranzakció a szolgáltatások igénybevételét megelőző második munkanapig teljesüljön.

Ennél későbbi teljesítés esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a foglalás törlésére.

4.1.4. A szerződés írásban megkötött, határozott időtartamú szerződésnek minősül, melyre eltérő megállapodás hiányában a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések irányadóak.

4.2. A Szolgáltató saját foglalási rendszerén keresztül történő foglalás

4.2.1. A Szolgáltató weboldalán az online foglalás opciót választva lehetőség van azonnali online foglalásra és szolgáltatási díj fizetésre. A Vendégnek leginkább megfelelő szobatípus és ár a „Kiválasztom” gombra kattintva választható ki. Ezt követően a szoba mellé a kiegészítő szolgáltatások közül is lehet választani. A Tovább gombra kattintva lehet továbblépni, a következő oldalon a foglalás adatai összesítve jelennek meg. Ezen az oldalon kell megadni a foglalás véglegesítéséhez szükséges személyes adatokat, illetve megjegyzésben lehet további információkat közölni a Szolgáltatóval a foglalással kapcsolatban.

4.2.2. Online fizetés kezdeményezéséhez a bank- vagy hitelkártyás vagy SZÉP kártyás fizetési módot lehet kiválasztani.

Ezt követően a „Foglalás véglegesítése” gomb megnyomásával a választott fizetési szolgáltató oldalára navigál el az oldal, ahol az online fizetési szolgáltatók által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakcióval lehet fizetni.

A fizetési szolgáltató a sikeres tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki (ezt érdemes felírni a későbbi visszakereshetőség érdekében), továbbá e-mailben is értesítést küld róla. Sikertelen tranzakció esetén hibaüzenetben közli a hiba okát.

4.2.3. Sikeres tranzakció esetén a Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a szerződő félnek a foglalást.

4.2.4. A Vendég és a Szolgáltató között a szerződés a Szolgáltató weboldalán történt foglalás esetén a foglalás visszaigazolásával jön létre, azzal azonban, hogy a foglalás csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a Vendég kártyáját a szolgáltatás díjával a Szolgáltató beterhelte.

4.3. Online szállásfoglalási oldalakon keresztül történő foglalás

4.3.1. A Vendég online szállásfoglalási oldalakon (jelen ÁSZF hatálybalépésekor: booking.com, szallas.hu) is rögzítheti a foglalását a Normafa Hotel kikeresésével és a kívánt adatok megadásával. Ezek a weboldalak minden foglalást azonnal visszaigazolnak a Vendégnek, melyet a Szolgáltató köteles befogadni.

4.3.2. Online szállásfoglalási oldalakon történt foglalás esetén a Vendég az ezen weboldalakra irányadó általános szerződési feltételek betartására köteles, a Vendég a Szolgáltatóval csak különleges kérések, lemondás, dátum változtatás esetén kerül közvetlen kapcsolatba, az online szállásfoglalási oldal ügyfélszolgálatán keresztül.

4.3.3. Az online szállásfoglalási oldalakon rögzített foglalások esetén a szálláshely szolgáltatás ellenértékét a Vendég nem köteles a szolgáltatás igénybevétele előtt kiegyenlíteni, azt elegendő a hotelbe érkezésekor megtenni. A foglalás rögzítésekor a Vendég az online szállásfoglalási oldal felületén a bankkártya adatait meg kell, hogy adja, de azt a Szolgáltató csak a szolgáltatás megkezdésekor (vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb esetekben) terheli be.

4.3.4. A Vendég és a Szolgáltató között a szerződés online szállásfoglalási oldalakon történt foglalás esetén a foglalás visszaigazolásával jön létre, azzal azonban, hogy a foglalás csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a Vendég bankkártyáját a szolgáltatás díjával a Szolgáltató beterhelte.

4.3.5. A szerződés ez esetben is írásban megkötött, határozott időtartamú szerződésnek minősül, amelyre eltérő megállapodás hiányában a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések irányadóak.

4.4. Foglalás személyesen

4.4.1. Igény esetén lehetőség van arra is, hogy a Szolgáltatóval szerződő fél a Szolgáltatónál személyesen adja le megrendelését. Ebben az esetben a Szolgáltató székhelyén, a papíralapú megrendelőlap aláírásával adja le a szerződő fél a megrendelését, melyet a Szolgáltató képviselője aláírásával visszaigazol.

4.4.2. A Szolgáltató és a vele szerződő fél közti szerződés a megrendelőlap írásbeli visszaigazolásával jön létre, mely szintén írásban megkötött, határozott időtartamú szerződésnek minősül, és amelyre eltérő megállapodás hiányában a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések irányadóak.

4.5. Szálláshely idő előtti elhagyása vagy tartózkodás meghosszabbítása

4.5.1. Amennyiben a Vendég a lefoglalt időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, úgy visszatérítésre nem jogosult, a Szolgáltató a szolgáltatás teljes ellenértékére jogosult lesz. Továbbá a Szolgáltató jogosult a megüresedett szobát ismét értékesíteni.

4.5.2. Amennyiben a Szolgáltatóval szerződő fél a lefoglalt időtartamot meg kívánja hosszabbítani, úgy ehhez a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, mely esetben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatások teljes ellenértékének megtérítését is kikötheti ennek feltételeként.

4.6. Az ÁSZF elfogadása

A szerződés bármely módon történő létrejöttével a Szolgáltatóval szerződő fél a jelen ÁSZF-et és Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját elfogadja. Csoportos rendezvény esetén a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatások igénybevétele előtt valamennyi Vendégével igazolható módon megismeretei a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját.

4.7. A szerződés módosítása

4.7.1. A szerződés bármely okból történő módosítása, kiegészítése, beleértve a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól történő eltérést is, a felek közös megegyezésével, írásban lehetséges.

4.7.2. Csoportos rendezvény esetén, amennyiben létszámváltozás történik, az eredeti csoportlétszám +/- 10%-át meg nem haladó létszámmódosítás külön szerződésmódosítást nem igényel, az emiatt módosult tételeket és árakat a Szolgáltató a teljesítésigazolásban tünteti fel.

5. Lemondási és foglalás módosítási feltételek

A Szolgáltató bármilyen lemondást vagy módosítási igényt kizárólag írásban fogad el.

5.1. Lemondási és foglalás módosítási feltételek a 4.1. és 4.4. pontban szabályozott foglalás esetén

5.1.1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában ettől eltérő rendelkezés nem szerepelt, úgy a foglalás

- az érkezést megelőző 24. óráig kötbérmentesen lemondható („Free cancellation period”), mely esetben a Szolgáltató a részére kifizetett díjat teljes egészében visszautalja a Vendég vagy a Szervező részére;

- az érkezést megelőző 24 órán belüli lemondása esetén a már kifizetett díj nem kerül visszatérítésre („Non- refundable period”), ez esetben a Szolgáltató a foglalás teljes, már kifizetett díját megtarthatja. A Szolgáltató saját hatáskörben ilyen esetben is dönthet arról, hogy az eset körülményeire tekintettel a kifizetett díjat részben vagy egészben visszautalja a Vendég vagy Szervező részére.

5.1.2. Amennyiben a Vendég a foglalást nem mondja le, és a foglalás szerinti napon nem érkezik meg (“no-show” státusz), úgy a már kifizetett díj nem kerül visszatérítésre, a Szolgáltató a foglalás teljes, már kifizetett díját megtarthatja. Amennyiben a Vendég a foglalás napjáig nem vagy nem teljes összegben fizette meg a díjat, úgy Szolgáltató a Vendég által megadott bankkártya adatok alapján jogosult a bankkártyáról az addig meg nem fizetett díj 100%-át levonni.

5.1.3. A Szolgáltató a Vendég kérése alapján vagy saját hatáskörében, működési körében felmerült (a hotel vagy az adott szoba zavartalan üzemeltetését akadályozó) okból kezdeményezheti a foglalás módosítását. A foglalás dátumának módosítása minden esetben csak a módosításra került időszak árkategóriáján belül lehetséges.

5.2. Lemondási és foglalás módosítási feltételek a 4.2. pontban szabályozott foglalás esetén

5.2.1. A Szolgáltató saját weboldalán történt foglalás esetén a foglalás

 • az érkezést megelőző 24. óráig kötbérmentesen lemondható („Free cancellation period”), mely esetben a Szolgáltató a részére kifizetett díjat teljes egészében visszautalja a Vendég vagy a Szervező részére;

 • az érkezést megelőző 24 órán belüli lemondása esetén a már kifizetett díj nem kerül visszatérítésre („Non- refundable period”), ez esetben a Szolgáltató a foglalás teljes, már kifizetett díját megtarthatja. A Szolgáltató saját hatáskörben ilyen esetben is dönthet arról, hogy az eset körülményeire tekintettel a kifizetett díjat részben vagy egészben visszautalja a Vendég vagy Szervező részére.

5.2.2. Amennyiben a Vendég a foglalást nem mondja le, és a foglalás szerinti napon nem érkezik meg (“no-show” státusz), úgy a már kifizetett díj nem kerül visszatérítésre, a Szolgáltató a foglalás teljes, már kifizetett díját megtarthatja.

5.2.3. A Szolgáltató a Vendég kérése alapján vagy saját hatáskörében, működési körében felmerült (a hotel vagy az adott szoba zavartalan üzemeltetését akadályozó) okból kezdeményezheti a foglalás módosítását. A foglalás dátumának módosítása minden esetben csak a módosításra került időszak árkategóriáján belül lehetséges.

5.3. Lemondási és foglalás módosítási feltételek a 4.3. pontban szabályozott foglalás esetén

5.3.1. Online szállásfoglalási oldalon történt foglalás

az érkezést megelőző 24. óráig kötbérmentesen lemondható („Free cancellation period”);

az érkezést megelőző 24 órán belüli lemondása esetén a Vendég által az online szállásfoglalási oldalon megadott, és a Szolgáltató saját extranetén elérhető bankkártya adatok alapján a bankkártyáról a Szolgáltató a díj 100%-át levonja, a 4.3.3. pontban meghatározott módon („Non-refundable period”). A Szolgáltató saját hatáskörben ilyen esetben is dönthet arról, hogy az eset körülményeire tekintettel a kifizetett díjat részben vagy egészben visszautalja a Vendég részére.

5.3.2. Amennyiben a Vendég a foglalást nem mondja le, és a foglalás szerinti napon nem érkezik meg (“no-show” státusz), úgy a Vendég által az online szállásfoglalási oldalon megadott, és a Szolgáltató saját extranetén elérhető bankkártya adatok alapján a bankkártyáról a Szolgáltató a díj 100%-át levonja, a 4.3.3. pontban meghatározott módon.

5.3.3. A Szolgáltató a Vendég kérése alapján vagy saját hatáskörében, működési körében felmerült (a hotel vagy az adott szoba zavartalan üzemeltetését akadályozó) okból kezdeményezheti a foglalás módosítását, az online szállásfoglalási oldal partner extranet felületén keresztül.

5.4. Lemondási, módosítási feltételek Csoportos rendezvény esetén

5.4.1. Csoportos rendezvény annak időpontját (több napos rendezvény esetén kezdő napját) megelőző 30. napig mondható le kötbérmentesen.

5.4.2. A Csoportos rendezvény időpontját (több napos rendezvény esetén kezdő napját) megelőző 29-15. nap közötti lemondás esetén a Szervező a szolgáltatás teljes díja 30%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.

5.4.3. A Csoportos rendezvény időpontját (több napos rendezvény esetén kezdő napját) megelőző 14-8. nap közötti lemondás esetén a Szervező a szolgáltatás teljes díja 50%- ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.

5.4.4. A Csoportos rendezvény időpontját (több napos rendezvény esetén kezdő napját) megelőző 7-3. nap közötti lemondás esetén a Szervező a szolgáltatás teljes díja 90%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.

5.4.5. A Csoportos rendezvény időpontját (több napos rendezvény esetén kezdő napját) megelőző 2 napon belül történő lemondás esetén a Szervező a szolgáltatás teljes díja 100%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére köteles.

5.4.6. Csoportos rendezvényben foglalt szolgáltatások módosítására, amennyiben az létszámcsökkentésre vagy szolgáltatások csökkentésére vonatkozik, az 5.3.2-5.3.5. pontok alkalmazandók, azzal, hogy a kötbérszámítás alapja a lemondott szolgáltatások vagy létszám után fizetendő teljes díj. Amennyiben a létszámcsökkenés a teljes létszám 10%-át nem haladja meg, úgy a Csoportos rendezvény időpontját (több napos rendezvény esetén kezdő napját) megelőző 4. napjáig bejelentett ilyen jellegű változás kötbérmentesen megtehető.

5.4.7. Létszámnövelésre vagy további szolgáltatások megrendelésére a Szolgáltató szabad kapacitásainak függvényében a Csoportos rendezvény időpontja előtt bármikor van lehetőség, erre az esetre a kötbérkikötések nem vonatkoznak.

5.4.8. Amennyiben a Szervező a Csoportos rendezvényt nem mondja le, és a Csoportos rendezvény időpontjában (több napos rendezvény esetén kezdő napján) a Vendégek nem érkeznek meg (“no-show” státusz), úgy a Szervező által már kifizetett díj nem kerül visszatérítésre, a Szolgáltató a Csoportos rendezvény teljes, már kifizetett díját megtarthatja. Amennyiben a Szervező a Csoportos rendezvény időpontjáig nem vagy nem teljes összegben fizette meg a díjat, úgy Szolgáltató a Szervező által megadott bankkártya adatok alapján jogosult a bankkártyáról az addig meg nem fizetett díj 100%-át levonni, egyéb módon történő fizetés esetén az addig meg nem fizetett díj 100%-át kiszámlázni a Szervező részére.

6. Árak

6.1. A szobák aktuális árait a Szolgáltató a weboldalán és az online szállásfoglalási oldalon teszi közzé, továbbá azok a hotelszobában vagy a hotel recepcióján is kifüggesztésre kerülnek.

Az egyéb szolgáltatások árai – amennyiben azokat a szobaár nem tartalmazza – az adott hotelrészlegen (étterem, wellness, sportlétesítmények) kerülnek kifüggesztésre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül, szabadon változtathatja, azzal, hogy az árváltoztatás a már megkötött szerződéseket nem érinti, kivéve, ha a díjmódosításra az alábbi, 6.3. pontban hivatkozott, adózási jogszabályok változása miatt kerül sor.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti az árak közlésekor érvényes, hatályos magyar jogszabályokban meghatározott mértékű adók (ÁFA, IFA) mértékét, illetve azt a tényt, hogy ezen adókat az ár tartalmazza-e. Az adók mértékére, felszámítására a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadók. A Szolgáltató az adózásra vonatkozó jogszabályok változása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – jogosult a szerződő félre áthárítani.

6.4. A Szolgáltató az étteremben és a bárban 12% (tizenkettő százalék) felszolgálási díjat számít fel á la carte ebéd- és vacsorafogyasztások bruttó áraira.

6.5. Az esetleges kedvezményeket, akciókat, egyéb ajánlatokat a Szolgáltató a weboldalán és az online szállásfoglalási oldalon teszi közzé.

6.6. Csoportos rendezvény szolgáltatási díjai nem kerülnek közzétételre, azok minden esetben egyedileg kerülnek megállapításra, az írásbeli ajánlatban és megrendelésben. Csoportos rendezvény esetén a catering szolgáltatásokat 10% (tíz százalék) felszolgálási díj terheli.

7. Fizetési feltételek

7.1. E-mailes foglalás esetén a 4.1.3. pontban meghatározott módokon, a szolgáltató saját weboldalán történő foglalás esetén a 4.2.2. pontban meghatározott módon, személyes foglalás esetén a felek megállapodása szerinti módon, online szállásfoglalási oldalon keresztül történt foglalás esetén a 4.3.3. pontban meghatározott módon van lehetőség a szálláshely szolgáltatás kifizetésére. Amennyiben egyéb szolgáltatásokat vesz igénybe a Vendég, akkor azokat a helyszínen, azok igénybevételekor, de legkésőbb a Szállodából történő távozáskor köteles a Vendég vagy a Szervező kiegyenlíteni.

7.2. Csoportos rendezvény esetén a Szervező a szolgáltatásokért a szerződésben meghatározott teljes árat köteles a Szolgáltatónak előre megfizetni, a megállapodásuk szerinti részletekben és ütemezéssel. Erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az árat egy összegben köteles a Szervező megfizetni. Egyedi megállapodásukban a felek részbeni utólagos, és/vagy több részletben történő fizetésben is megállapodhatnak.

7.3. A Szolgáltatóval szerződő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Vendégek a Szállodában tartózkodásuk során egyes, a szobaárba nem tartozó szolgáltatásokat ráutaló magatartással igénybevesznek, úgy azok díját kötelesek megfizetni. A Szervező felel a Vendégei által esetlegesen igénybevett többletszolgáltatások megfizetéséért.

7.4. A Szolgáltató jogosult egyes szolgáltatásai nyújtásához harmadik fél szolgáltatót is igénybe venni, és e szolgáltatásokat a Vendégek vagy Szervező részére tovább értékesíteni. E szolgáltatások közvetített szolgáltatásnak minősülnek. Ebbe a körbe tartozik bármely, a megrendelésben és annak visszaigazolásában vagy a felek egyedi szerződésében továbbá a Szolgáltató által kiállított számlán ilyenként megjelölt szolgáltatások.

7.5. Csoportos rendezvény esetén, amennyiben a Szolgáltató a Szervező részére, a Szervező által megrendelt szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy kifejezetten a Szervező által kért műszaki, technikai vagy egyéb szolgáltatásokat rendel meg harmadik személyektől, ezt minden esetben a Szervező javára teszi, és ezek a szolgáltatások szintén közvetített szolgáltatásoknak minősülnek.

A műszaki berendezések rendelkezésre bocsátása, komplex szolgáltatások nélkül – amennyiben nem a Szolgáltató saját eszközeiről, hanem szerződő partnere berendezéseinek rendelkezésre bocsátásáról van szó – közvetített szolgáltatásnak minősül és így is számlázandó. Az alvállalkozóként nyújtott komplex vállalkozói munka, azaz rendezvény audiovizuális tervezése és kivitelezése audiovizuális szolgáltatásként számlázandó.

7.6. Bármely szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató a megállapodott és előre fizetendő teljes ár 50%-át foglalónak tekinti.

Ha a teljesítés meghiúsul

 • amennyiben ez olyan okból történik, amelyért egyik fél sem felelős (például vis maior események) vagy mindkét fél felelős, úgy a foglaló a Vendégnek vagy Szervezőnek visszajár;
 • amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért kizárólag a Vendég vagy Szervező felelős, úgy az adott foglalót elveszti;
 • amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért kizárólag a Szolgáltató felelős, úgy a kapott foglalót köteles visszafizetni.

Amennyiben a meghiúsulás időpontjában a szolgáltatások árából már több mint 50% kifizetésre került, úgy az 50%-ot meghaladó rész a meghiúsulás okától függetlenül visszajár a szerződő félnek.

7.7. Az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltatások ára fizethető

 • készpénzben
 • debit vagy kredit kártyával
 • MHB, OTP vagy K&H kártyával
 • SZÉP kártyával
 • átutalással.

Bármely fizetési mód alkalmazásával felmerült költség a Szolgáltatóval szerződő felet terheli.

7.8. A teljesített szolgáltatásokról a Szolgáltatóval szerződő fél által aláírt teljesítésigazolás alapján a Szolgáltató magyar forintban vagy euro pénznemben állít ki számlát. A számla minden levonás vagy beszámítás nélkül kerül kiállításra. Eltérő megállapodás hiányában a számlát a Szolgáltató a szerződő fél nevére állítja ki, elektronikus formában, melyet a Vendég vagy Szervező által a regisztrációs lapon megadott e-mail címre küld meg.

A teljesítést követően és a végszámla kiállítása után a Szolgáltató a fizető fél megváltoztatására és új számla kiállítására nem köteles.

7.9. Nem forintban történő fizetés esetén a szobaárak átváltási árfolyama a Magyar Nemzeti Banknak az érkezés napján érvényes devizaárfolyama. Az F&B árak (pl. étel, ital, terembérlet, eszközbérlet) átváltási árfolyama a felek külön megállapodása alapján ettől eltérhet.

7.10. A bankkártyával történő előre fizetéssel kapcsolatban felmerült reklamációt a szolgáltatás igénybevételét követően haladéktalanul jelezni kell a helyszínen. A reklamációról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel és az ügy kivizsgálását követően dönt a kompenzációról, beleértve annak módját és mértékét is.

7.11. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére.

7.12. Amennyiben nem előre fizetés történik, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződő féltől az egyedi szerződésben meghatározott, megfelelő mértékű biztosítékot (pl.: bank- vagy hitelkártya garanciát, azaz bank- vagy hitelkártya előengedélyt, a jelen ÁSZF-ben meghatározottól eltérő mértékű foglalót, biztosítás megkötését, kauciót, óvadékot, jótállást, stb.) kérni, melynek összege és fizetési határideje a mindenkori adott megrendeléstől (így pl. csoport létszámától és/vagy a rendezvény jellegétől, volumenétől) függ, és a mindenkori egyedi szerződésben kerül meghatározásra.

7.13. Utánterhelés: a Szolgáltató fenntartja a jogot a fizetésre kötelezett Vendég vagy Szervező bank- vagy hitelkártyájának szolgáltatás igénybevétele utáni, utólagos megterhelésére olyan összegekkel, melyek a kijelentkezés pillanatában még nem voltak ismertek (pl. szobai károk).

8. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei

8.1. A Vendég a hotelszobát a Szolgáltató által megjelölt időpontban foglalhatja el az érkezés napján (Check in) illetve a közzétett időpontig köteles elhagyni az utazás napján (Check out). Ennek pontos időpontjai a Szolgáltató honlapján közzétett Házirendben kerülnek meghatározásra.

8.2. Amennyiben a Vendég a szobát az érkezés napján a Házirend szerinti Check in időpontja előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka, azaz további egy nap szobaár felszámításra kerül.

8.3. Amennyiben a Vendég a távozás napján

- a Házirendben megadott Check out időpontja után, de 14:00 óra előtt távozik, a Szolgáltató további egynapi szobaár 50%-át;

- 14:00 óra után távozik, a Szolgáltató további egynapi szobaár 100%-át jogosult pótdíjként felszámolni.

8.4. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

8.5. A Csoportos rendezvényekre vonatkozó külön szabályok

8.5.1. Csoportos rendezvény esetén a Vendégek nem minősülnek szerződő félnek, (kivéve, ha a Szervező természetes személy maga is Vendég), így kizárólag a Szervező felel a Vendégekért, akik az általa megrendelt szolgáltatást igénybeveszik, ez azonban nem mentesíti a Vendégeket a Házirend betartásának kötelezettsége alól.

8.5.2. Csoportos rendezvény alatt a Szervező és Vendégei kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyásával csatlakoztathatják saját, nagy teljesítményű elektromos berendezéseiket (többek között, de nem kizárólag: fény- és hangtechnikai berendezéseket, kivetítőket) a Szolgáltató hálózatára. Az ilyen berendezések használatából eredő üzemzavar vagy kár elhárításának költségei a Szervezőt terhelik.

8.5.3. A Szolgáltatónak kizárólagos joga van konferenciarészlegén az audiovizuális eszközök bérbe adására és komplex AV szolgáltatások nyújtására, a saját eszközeivel vagy szerződött partnere útján. Szervező kizárólag akkor használhat külső AV eszközöket és vehet igénybe külső szolgáltatásokat, ha ebbe a Szolgáltató előzetesen, írásban beleegyezett.

8.5.4. A Szolgáltató fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy valamennyi ételt és italt ő szolgálja fel a rendezvényen. A Házirendnek megfelelően, a Szervező vagy a Vendégek a Szolgáltatótól kapott előzetes, írásbeli hozzájárulás nélkül semmilyen ételt vagy italt nem vihetnek be a hotel helyiségeibe.

8.5.5. Büfé jellegű étkezéseknél az ételeket maximum 3 órán át tartja a Szolgáltató a büfé asztalon, hogy azok megfelelő minőségűek maradjanak, illetve, hogy a Szolgáltató betartsa a HACCP ide vonatkozó előírásait.

8.5.6. Dekorációs anyagok vagy egyéb tárgyak behozatalához és kiállításához a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges. A dekorációs anyagnak minden részletében meg kell felelnie a tűzrendészeti előírásoknak.

8.5.7. Tilos szögeket, csavarokat, ragasztót használni tárgyak felerősítéséhez a rendezvénytermek vagy egyéb szállodai területek falaira, mennyezetére. Bármilyen okozott kárért Szervező tartozik anyagi felelősséggel. A hotel helyszíneinek tervezett dekorációja előtt Szervezőnek egyeztetnie kell a Szolgáltatóval a tűzvédelmi- és biztonsági előírások betartása érdekében.

8.5.8. A Szervező köteles gondoskodni arról, hogy a rendezvényre bevitt tárgyakat a rendezvény befejezésekor azonnal eltávolítsák, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Amennyiben a Szervező e kötelezettségének nem tesz haladéktalanul eleget, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szervező terhére, kockázatára és költségére gondoskodjon a hátrahagyott tárgyak elszállításáról és raktározásáról.

8.5.9. A Szolgáltató és nem tömegfelvétel esetén a felvételen szereplő érintettek előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban bármilyen nyilvánosan elérhető felületen, akár nyomtatott, akár online formában, a Szolgáltatót vagy a hotelt név szerint említő, arról fotót, videót tartalmazó hirdetés, meghívás, bemutatkozó beszélgetésre, illetve eladási rendezvényre szóló felhívás, vagy ehhez hasonló megjelenés kerüljön közzétételre. Amennyiben ilyen engedély nélkül kerül sor a megjelentetésre, és ez a Szolgáltató és/vagy a felvételen szereplő érintett lényeges érdekeit sérti, a Szolgáltató jogosult lemondani a rendezvényt. Ilyen esetben a Szervező viseli a költségeket és a lehetséges kártérítések terhét.

8.5.10. Ha a Szervező fotósokat vagy filmeseket hív meg a rendezvény felvételére, erről köteles legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíteni a Szolgáltatót és köteles a Szolgáltató erre vonatkozó külön feltételeit továbbá az adatvédelmi szabályokat betartani.

9. A Szolgáltató felmondása és elállása

9.1. A Szolgáltató rendes felmondási joga kizárt.

9.2. A Szolgáltató a szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, a további szolgáltatásnyújtást megtagadhatja és kártérítést követelhet a Szolgáltatóval szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül többek között, de nem kizárólag:

 • Amennyiben a foglaló, egyéb szerződéses biztosíték, vagy díjrészlet a Szolgáltató által megszabott határidő leteltével nem kerül kifizetésre. Amennyiben a Szolgáltatóval szerződő fél már teljesített bizonyos összegű foglalót vagy részletfizetést (előleget), úgy a Szolgáltató jogosult ennek összegébe azt a kötbér összeget beszámítani, mely a megrendelésnek a Szolgáltatóval szerződő fél általi lemondása esetén illette volna meg a Szolgáltatót;
 • A Vendég a szobát, a rendezvénytermet vagy a hotel bármely létesítményét nem rendeltetésszerűen használja vagy kárt okoz;
 • A Vendég a hotel biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a Szolgáltató alkalmazottaival vagy más Vendégeivel szemben durván,fenyegetőn, nyugalmukat megzavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik vagy más, elfogadhatatlan, a hotel Házirendjébe ütköző viselkedést tanúsít, vagy fertőző betegségben szenved;
 • A Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szervező (amennyiben az jogi személy vagy jogi személyiség nélküli cég vagy más szervezet) ellen fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a Szervező megszüntetésére irányuló eljárást kezdeményeztek;
 • A Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szervező (amennyiben az jogi személy vagy jogi személyiség nélküli cég vagy más szervezet) menedzsmentjében vagy tulajdonosi szerkezetében változás áll be, amennyiben ez a Szolgáltató megítélése szerint a Szervező fizetőképességét és szerződésszerű teljesítését hátrányosan befolyásolhatja.

9.3. A Szolgáltató jogosult a szerződéstől alapos érdemi okból elállni különösen, de nem kizárólag abban az esetben, ha:

 • Vis maior miatt vagy más egyéb, a Szolgáltatónak fel nem róható külső, elháríthatatlan okból a szerződés teljesítése ellehetetlenül;
 • A Szolgáltató alapos okkal feltételezheti, hogy a rendezvény veszélyeztetheti a hotel zökkenőmentes üzemeltetését, biztonságát vagy a nyilvánosság előtt élvezett tekintélyét.

9.4. Amennyiben a Szolgáltató élni kíván elállási jogával, erről haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Szolgáltatóval szerződő felet, és köteles 15 (tizenöt) naptári napon belül a kapott előleget, egyéb biztosítékot stb. a Szolgáltatóval szerződő félnek visszafizetni, ezen felül azonban további kártérítési, kártalanítási kötelezettsége nincs.

10. Elhelyezési garancia

10.1. Túlfoglalás vagy átmeneti üzemeltetési problémák esetén a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a Vendég elhelyezéséről. Ehhez jogosult a szolgáltatásait azonos vagy magasabb kategóriájú más hotel igénybevételével, de a megállapodott áron, és az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – teljesíteni (ún. booking out), mely esetben közvetített szolgáltatásnyújtás valósul meg. A helyettesítő szálláshely igénybevételéből eredő esetleges többletköltségeket a Szolgáltató viseli.

10.2. A Szolgáltatóval szerződő fél a felajánlott helyettesítő szálláshelyet nem köteles elfogadni, és a foglalástól ez esetben minden további jogkövetkezmény nélkül elállhat. Amennyiben viszont a Szolgáltatóval szerződő fél a helyettesítő szálláshelyet elfogadta, úgy utólagosan nem élhet kártérítési igénnyel a Szolgáltató felé.

10.3. A Szolgáltató ebben az esetben a szálláshely változásának közlése céljából ingyenes telefonálási lehetőséget, valamint oda és vissza transzfert biztosít a Vendégeknek, azonban a Szolgáltatóval szerződő fél ebben az esetben is köteles a szerződésben meghatározott árat fizetni a Szolgáltatónak.

11. A Vendég betegsége, halála

11.1. Amennyiben a Vendég a hotelben történő tartózkodása alkalmával megbetegszik, és képtelen saját maga megfelelő orvosi ellátásáról gondoskodni, úgy a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel, melynek költségét azonban a Vendég viseli.

11.2. A Vendég esetleges hotelben történő megbetegedése és/vagy elhalálozása esetén a Szolgáltató megfelelő költségkompenzációra tarthat igényt a Szolgáltatóval szerződő fél, vagy annak hozzátartozója, örököse, illetőleg számlafizetője részéről, az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

11.3. Betegség miatti tartózkodás meghosszabbítás esetén, beleértve a hatósági karantén miatti ott-tartózkodást is, a Szolgáltatóval szerződő fél köteles a Szolgáltatónak a foglalás meghosszabbításával kapcsolatos szolgáltatási díjat megfizetni.

12. A Szolgáltatóval szerződő fél jogai, kötelezettségei, felelőssége

12.1. A Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek a szokásos szolgáltatási körbe beletartoznak és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

12.2. Panaszkezelés: A Vendég a hotelben történő tartózkodása alatt jogosult a szolgáltatások nyújtásával, illetve a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panasszal élni, melyet írásban vagy szóbeli panasz jegyzőkönyvbe vételével tehet meg. A Vendég fogyasztóvédelmi panasztételi joga a hotelből történő kijelentkezést követően megszűnik. A Szolgáltató köteles a Vendég írásban rögzített fogyasztóvédelmi panaszát a hatályos fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően kivizsgálni, írásbeli választ adni, és a panasz kezeléséhez szükséges intézkedéseket megtenni. A személyes adatok kezelésére vonatkozó panaszok kezeléséről szóló tudnivalók az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

12.3.A Szolgáltatóval szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások 29 ellenértékét a szerződés szerinti módon és határidőben kiegyenlíteni. Amennyiben a már igénybevett szolgáltatások nem kerülnek kifizetésre, beleértve azt az esetet is, ha a fizetéshez felhasznált kártyán nem áll rendelkezésre megfelelő fedezet, a 13.1. pont alkalmazandó, továbbá a Szolgáltató jogosult bármely, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett módon érvényesíteni a követelését a Szolgáltatóval szerződő féllel szemben.

12.4. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a hozzá tartozó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a hotelben. A Szolgáltatóval szerződő fél tudomásul veszi, hogy a hotel jelenleg nem gyermekbarát kialakítású.

12.5. A Vendég köteles a Házirend teljes körű betartására.

12.6. A Vendég a hotel teljes területén, valamint annak 150 méteres körzetében drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet, a többi Vendég magánszférájának védelme érdekében. A jelen pontban foglalt tilalom megszegése esetén a Vendég teljes körűen felel az ezzel okozott kárért, beleértve az esetleges bírságokat, büntetéseket és kártérítést is.

12.7. A Szolgáltatóval szerződő fél felel mindazon károkért és hátrányokért, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, kísérője vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll a kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

12.8. Csoportos rendezvény esetén a szolgáltatások igénybevétele során a Szervező felel a Házirend Vendégekkel történő betartatásáért, továbbá felel minden olyan kárért, amelyet a szolgáltatás igénybevétele során, a rendezvény helyszínéül szolgáló épületben vagy annak berendezési és felszerelési tárgyaiban Vendégei, munkatársai, segéderői, rendezvényének résztvevői okoznak, illetve ő maga okoz. A Szervező felelős továbbá az általa vagy Vendégei által igénybe vett berendezések kíméletes és rendeltetésszerű használatáért és szabályszerű visszaadásáért, valamint a szóban forgó berendezések átadásából eredő, harmadik személy által támasztott követelésektől köteles a Szolgáltatót mentesíteni.

12.9. Csoportos rendezvény esetén a hotelbe bevitt kiállítási vagy egyéb személyes tárgyak őrzése a hotel összes rendezvénytermeiben, rendezvényhelyszínein a Szervező felelőssége. Elvesztésükért, megrongálódásukért, megsemmisülésükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, kivéve, ha a kár a Szolgáltató alkalmazottjának szándékos magatartására vagy súlyos gondatlanságára vezethető vissza.

13. A Szolgáltató jogai, kötelezettségei, felelőssége

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót a követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a hotelbe magával vitt.

13.2. A Szolgáltató köteles:

 • A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást a hatályos jogszabályok és szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni;
 • A Vendég panaszát a 12.2. pontban foglalt szerint kezelni.

13.3. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

 • A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért bizonyítható kárért, mely a hotelen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai, megbízottai szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának a következménye.
 • A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató, vagy alkalmazottainak, megbízottainak ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
 • A Szolgáltató kijelölhet olyan helyiségeket, területeket a hotelben, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell.
 • A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha ezeket a Vendég bizonyíthatóan a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezte el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
 • A Szolgáltató felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy kizárása semmis. (Ptk. 6:369.§ (1) bekezdés)
 • Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a Szolgáltató felelőssége akkor áll fenn, ha a Szolgáltató a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. (Ptk. 6:369.§ (2) bekezdés)

14. Adatvédelem, szerzői jogok

14.1. A Szervező vagy a Vendég köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót arról, ha a szolgáltatások megrendelése, igénybevétele során a személyes adatok kezelését érintő rendkívüli eseményt (pl. internetes támadás, személyes adatok sérülése, áramszünet, jogosulatlan hozzáférés) észlel. A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a hatályos jogszabályok, továbbá az adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint jár el, mely a Szolgáltató honlapján elérhető.

14.2. A Szervező és a Vendég csak a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult a Szolgáltató vagy a hotel nevének, logójának időleges, a megrendelt szolgáltatással összefüggésben történő használatára.

15. Vis maior

15.1. Egyik Fél sem felelős a jelen megállapodásból származó kötelezettségeinek vis maior miatt történő nem teljesítése, illetve hiányos vagy késedelmes teljesítése miatt. Minden olyan esemény mely a szerződéses teljesítést befolyásolja, és melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, a jelen megállapodás szempontjából vis maiornak tekintendő.

15.2. A jelen ÁSZF 7.6. és 9.3.a.) pontjai vonatkozásában külső, elháríthatatlan (vis maior) oknak minősül különösen, de nem kizárólagosan pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, az internet rendszer szünetelése stb., melyek tekintetében a Felek felmerült költségeiket és kárukat maguk viselik.

16. Alkalmazandó jog, eljáró bíróság

16.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkori magyar polgári törvénykönyv rendelkezései (jelenleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a továbbiakban és a fenti hivatkozásokban: Ptk.) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

16.2. Vitás kérdések rendezése: az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívül kísérlik meg rendezni a felek. Ennek eredménytelensége esetén bármely vita elbírálására, amely a felek szerződéses jogviszonyából vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma 3 (három) és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét.

16.3. Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései érvénytelennek minősülnek, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

16.4. A Szolgáltató kizárja a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását, így a Szolgáltatóval szerződő féllel fennállt korábbi üzleti kapcsolata, szokása, gyakorlata, továbbá az üzletági szokások nem válnak a szerződés részévé.

16.5. A szerződés megkötésével a Szolgáltatóval szerződő fél igazolja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatót az ajánlat elfogadása során elolvasta, megértette, és a Hotellel minden szükségesnek tartott adatot, feltételt egyedileg megtárgyalt.

16.6. A szerződés létrejöttével Felek kijelentik, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése alapján, jelen ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés bármely kikötésétől eltérnek. Az esetleges eltérő feltételeket az egyedi szerződésben rögzítették és kifejezetten elfogadták. 17. A Hotel retreat programjaira vonatkozó eltérő szabályok 17.1. A Hotel szolgáltatásai között állandó vagy ideiglenes jelleggel szerepelhetnek olyan szolgáltatások, amelyeket a Vendégek egy-egy teljes napra, fél napra, vagy egy-egy estére, szállásfoglalás nélkül vehetnek igénybe (a továbbiakban: Retreat Programok). Ezekre a szolgáltatásokra a jelen ÁSZF rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók. 17.2. Az aktuális Retreat Programok részletes leírása és árai a Hotel weboldalán érhetők el. A Retreat Programok kizárólag a Hotel weboldalán történő foglalással és a program díjának előre történő megfizetésével, online jegyvásárlással vehetők igénybe. A Retreat Programok a jelen ÁSZF hatálybalépésekor az alábbi hivatkozáskon érhetők el: https://normafahotel.hu/hu/classes/ valamint https://normafahotel.hu/hu/class-retreats/. 17.3. A foglalás során a Hotel weboldalán az előre beállított, az adott Retreat Programhoz választható dátumra foglalható és vásárolható jegy, a szabad helyek függvényében. A jelen ÁSZF hatálybalépésekor a Retreat Programok díja kizárólag az online jegyvásárlás során elérhetővé tett bankkártyás fizetéssel, Simple Pay felületen fizethető meg. Sikeres tranzakció esetén a Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a jegyvásárlást. 17.4. A Vendég és a Szolgáltató között a szerződés a jegyvásárlás visszaigazolásával jön létre, azzal, hogy a foglalás csak akkor tekinthető véglegesnek, ha a Vendég kártyáját a szolgáltatás díjával a Szolgáltató beterhelte. 17.5. Az online Retreat Program foglalásokat a Hotel recepciója tartja nyilván. A program igénybevételekor a recepció a Vendége(ke)t az online jegyet vásárló neve és a lefoglalt időpont alapján azonosítja. 17.6. Amennyiben egy Vendég több fő számára is vásárolt jegyet, illetve a Szolgáltató által kínált egyes akciók keretében ingyenesen visz magával további résztvevőt, ők a szolgáltatásokat szintén igénybe veszik, így Vendégnek tekintendők, azonban nem minősülnek szerződő félnek. A szerződő félnek minősülő Vendég felel a további Vendégekért, akik az általa megrendelt Retreat Programokat igénybeveszik, ez azonban nem mentesíti a Vendégeket a vendégtájékoztató (Házirend) betartásának kötelezettsége alól. 17.7. Ajándékutalványok 17.7.1. Egyes Retreat Programokra ajándékutalvány is vásárolható, melyek a Hotel weboldalán az alábbi linken érhetők el: https://normafahotel.hu/hu/ajandek-utalvany/. 17.7.2. Az ajándékutalvány vásárlása szintén csak a Hotel weboldalán, az online vásárlás során elérhetővé tett bankkártyás fizetéssel, Simple Pay felületen történhet. Az online ajándékutalvány vásárlás során a vásárló a megajándékozott nevét is feltüntetheti, azonban időpont kiválasztására nem kerül sor. 17.7.3. A megvásárolt ajándékutalványok egyedi sorszámot kapnak, a Hotel recepcióján ezt a sorszámot azonosítják azok beváltásakor, az ajándékutalványt vásárló nevét nem tartják nyilván. Mivel az ajándékutalványok nem meghatározott időpontra szólnak, így szükséges, hogy az utalványt vásárló vagy a megajándékozott a beváltás előtt időpontot foglaljon a Hotel recepcióján, írásban a reservations@normafahotel.hu e-mail címen vagy telefonon a +36 30 908 0601 telefonszámon. 17.8. Lemondás, módosítás 17.8.1. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Retreat Program időpontjának kiválasztásakor a Vendégek kellő körültekintéssel járjanak el. Amennyiben a Retreat Programot a Vendég bármilyen okból nem veszi igénybe, úgy a Retreat Programokra vásárolt jegyek és ajándékutalványok visszaváltására, árának visszafizetésére semmilyen körülmények között nincs lehetőség. A már megvásárolt jegy vagy ajándékutalvány egy alkalommal díjmentesen áttehető másik időpontra, amennyiben a Vendég, illetve az ajándékutalványt vásárló vagy a megajándékozott Vendég a lefoglalt időpontot megelőző legalább hét nappal korábban jelzi ezt a kérését a Hotel recepciója felé, írásban a reservations@normafahotel.hu e-mail címen vagy telefonon a +36 30 908 0601 telefonszámon. Egyedi, indokolt esetben a Szolgáltató eltérhet az itt rögzített lemondási és módosítási szabályoktól. 17.8.2. Amennyiben a Retreat Program a Szolgáltató oldalán felmerült okból marad el, úgy erről a Szolgáltató a Vendéget a lehető legrövidebb időn belül értesíti és felajánl a részére egy azonos Retreat Programot egy másik, a Vendégnek megfelelő időpontra. Alternatív megoldásként a felek más, az eredetileg megvásárolttól eltérő Retreat Program igénybevételéről is megállapodhatnak ilyen esetben, melynek díja azonban az eredetileg megvásárolt Retreat Program árától eltérhet. A Retreat Programokra minden esetben a Hotel weboldalán közzétett díjak az irányadók. Amennyiben az elmaradt Retreat Program helyett a Vendég magasabb vagy alacsonyabb árú más Retreat Programot választ egy másik időpontra, úgy az emiatt felmerülő díjkülönbözettel a Felek a Retreat Program kezdetéig elszámolnak. Amennyiben a Vendég nem tudja vagy nem szeretné a Retreat Programot más időpontban igénybevenni, úgy a Szolgáltató a megvásárolt jegye(ek) árát a Vendég, illetve az ajándékutalványt vásárló részére visszatéríti. 17.9. A Retreat Programok közül a Hotel kínálatában többnapos csomagok is szerepelnek, illetve az egynapos programokat is igénybe veheti a Vendég több egymás utáni napon, azonban a Retreat Programok ára egyik esetben sem tartalmazza a szállás költségét. A Vendégnek többnapos programok esetén lehetősége van szállást is foglalni a Hotelben. Ebben az esetben a szállásfoglalásra (beleértve a szállás díjának megfizetésére, lemondásra vonatkozó szabályokat is) az ÁSZF általános rendelkezései alkalmazandók.

© 2024, Normafa Hotel

Docler Holding csoport tagja